My favourites

To select favourites, click on star symbols in the betting area.

Voorwaarden

1. Algemene introductie, definities en bepalingen
1.3 De ""357bet-regels"" zijn de algemene voorwaarden die de volledige, definitieve en exclusieve overeenkomst vormen tussen de accounthouder (""u"") en 357bet en die de contractuele relatie tussen 357bet en de accounthouder regelen. De 357bet-regels vervangen en voegen alle eerdere overeenkomsten, afbeeldingen en afspraken tussen de accounthouder en 357bet samen. Door een 357bet Account te openen, te registreren, in te loggen, gebruik te maken van de Services, deel te nemen aan de spellen, of een Prijs te accepteren, begrijpt een bezoeker of Rekeninghouder volledig en gaat hij akkoord met:
1. om partij te worden bij de 357bet-regels,
2. dat hij / zij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en zal naleven, en
3. dat hij / zij zich aan al zijn voorwaarden zal houden.
357bet kan de Noxwin-regels op elk moment bijwerken, wijzigen, bewerken en aanvullen. Elke substantiële wijziging van de 357bet-regels wordt van te voren door 357bet gemeld aan de rekeninghouder, voordat deze van kracht wordt en uw toestemming vereist. Als u het niet eens bent met de wijziging (en) in de 357bet-regels, mag u de Services niet blijven gebruiken.
Alle verwijzingen in de 357bet-regels naar het enkelvoud omvatten het meervoud en omgekeerd. Alle verwijzingen naar ""de"" bevatten ""a / an"" en vice versa.
1.4 Een ""Rekeninghouder"" is een persoon met een contractuele relatie met 357bet door een 357bet Account op de Website aan te maken.
1.5 Een ""357bet Account"" is een rekening gehouden door een Rekeninghouder voor bonafide transacties, met een strikte doelstelling om een ​​normale commerciële relatie met 357bet te vestigen en met het strikte doel om gok- en andere gok- en goktransacties uit te voeren.
1.6 Het ""Contract"" is de contractuele relatie tussen 357bet en een Rekeninghouder en zal worden gevormd onder en beheerst door de 357bet Regels, d.w.z. de ""Algemene Voorwaarden"".
1.7 De ""Besturende Autoriteiten"" zijn de relevante autoriteiten van Curaçao.
1.8 De ""Toepasselijke Wet"" is de wet van Curaçao.
1.9 De ""plaats van het contract"" is Curaçao.
1.11 De ""Website"" is de internetgateway die toegankelijk is via het internetadres www.357bet.com, waar alle actuele en relevante informatie over de werking van 357bet wordt gepubliceerd en via welke de Services aan de Rekeninghouders worden verstrekt.
1.12 De ""Diensten"" zijn de spel- en wedaanbiedingen aangeboden door 357bet aan de Rekeninghouder via de Website.
1.13 De ""Gaming and Betting Duty"" verwijst naar de speciale belasting die van toepassing is op kansspelen en weddenschappen op Curaçao.
1.14 Een ""kaart"" verwijst naar alle soorten kaarten met een functie van ""betaling"", ""afschrijving"", ""afschrijving"", ""creditering"", ""virtueel"" en / of iets soortgelijks.
1.15 Een ""Payment Solution Provider"" is een tussenpersoon die optreedt als betaalagent voor verschillende betaalmethoden.
1.16 Een ""Financiële instelling"" is een bank en / of een andere instelling die wordt gereguleerd door een toepasselijke nationale wet op financiële diensten of iets soortgelijks.
1.17 ""Overmacht"" verwijst naar elke gebeurtenis of aandoening buiten iemands redelijke controle die leidt tot een vertraging of verzuim in de uitvoering van de contractuele verplichting van de getroffen partij en omvat, voor de doeleinden van de 357bet-regels, Handelingen van God, overheidsbeperkingen ( met inbegrip van de weigering of annulering van enige noodzakelijke vergunning indien dergelijke weigering of annulering buiten schuld van de getroffen partij wordt gedaan), oorlogen, uitbarsting van vijandelijkheden, oproeren, burgerlijke onlusten, opstanden, terroristische aanslagen, brand, explosies, overstromingen, diefstal, kwaadwillige schade, stakingen, uitsluitingen en / of enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van de partij wiens prestaties zijn beïnvloed.
1.18 ""Klanttoepassing"": de webbrowserapplicatie die door de accounthouder is geopend om de Services te gebruiken.
1.19 ""Software"" betekent alle software die 357bet gebruikt om de Services aan te bieden en / of te exploiteren en / of de Client Applicatie uit te voeren.
1.20 Een ""prijs"" is een bedrag, een bonus of een beloning die kan worden gewonnen door de rekeninghouder.
1.21 Een ""niet-actieve account"" is een 357bet-account die gedurende een periode van meer dan 12 opeenvolgende maanden geen log-in en / of uitloggen heeft geregistreerd.
1.22 Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen, alsmede afbeeldingen, grafische afbeeldingen, tekst, concepten of methodologieën (gezamenlijk de ""Intellectuele activa"") die te vinden zijn op de Website, de Klantapplicatie en het materiaal dat zich daarin bevindt, zijn de exclusieve eigendom van 357bet en / of de leveranciers en partners van 357bet. De rekeninghouder is niet gerechtigd om intellectuele eigendommen te exploiteren of anderszins te gebruiken voor welk doel dan ook, behalve voor wat wettelijk is toegestaan.
3. Accountregels
3.1 Creatie van een 357bet-account
3.1.1 Een persoon kan niet deelnemen aan een game voor geld tenzij die persoon een accounthouder is. Om als speler te worden geregistreerd, moet een persoon zich persoonlijk registreren en een registratieaanvraag indienen. De volgende informatie moet worden verstrekt:
een. geboortedatum en een geldig legitimatiebewijs waaruit blijkt dat de speler ouder is dan achttien (18) jaar of de van toepassing zijnde wettelijke meerderjarige leeftijd zoals bepaald in het rechtsgebied van uw woonplaats (identificatiedocumenten die moeten worden ingediend, omvatten: kopie van een geldige identiteitskaart paspoort of rijbewijs);
b. de voor- en achternaam van de speler;
c. het volledige woonadres van de speler;
d. het geldige e-mailadres van de speler; en
e. een gebruikersnaam en een wachtwoord
3.1.2 Het aanmaken van een account is alleen toegestaan ​​per klant, per huishouden, per adres, per gedeelde computer en per gedeeld IP-adres, per accountdetails zoals e-mailadres, bankrekening, creditcardinformatie, betaalrekeningen. Elk misbruik van het aanbod zal leiden tot het permanent afsluiten van het account en het in beslag nemen van winsten.
3.1.3 Een persoon die aanvraagt ​​om Accounthouder te worden, garandeert en verklaart niet jonger te zijn dan achttien (18) jaar. Minderjarigen kunnen zich niet als speler registreren en kunnen geen 357bet-account hebben. 357bet behoudt zich het recht voor om extra bewijs van leeftijd te vragen en aanvullende controles uit te voeren om de verstrekte informatie te verifiëren. Een 357bet-account kan worden opgeschort totdat voldoende bewijs van leeftijd is verstrekt.
3.1.4 Een individu die aanvraagt ​​om een ​​rekeninghouder te worden, garandeert bovendien en vertegenwoordigt:
een. een fysiek persoon zijn (een rechtspersoon zal niet worden aanvaard als accounthouder);
b. geen inwoner te zijn van Afghanistan, Denemarken, Estland, Ethiopië, Frankrijk en andere Franse gebieden, Hong Kong, Iran, Irak, Italië, Jordanië, Koeweit, Noord-Korea, Pakistan, Filippijnen, Spanje, Syrië, Turkije of Jemen (alstublieft Let op specifieke landuitsluitingen voor Casino - Games - Live Casino, Poker en Bingo)
c. geen professionele speler te zijn in welke sport, competitie of competitie dan ook waar 357bet gokt;
d. niet te worden beperkt door beperkte handelingsbekwaamheid;
e. niet optreden namens een andere partij;
f. niet te worden geclassificeerd als een dwangmatige probleemgokker en / of worden opgenomen (hetzij vrijwillig of onvrijwillig) in een register of database van uitgesloten spelers;
g. geen geld storten dat afkomstig is van criminele en / of andere illegale activiteiten;
h. geen gelden te storten via een kaart waarvan de rekeninghouder geen toestemming heeft om een ​​kaart te gebruiken en / of te gebruiken in een rechtsgebied waarin gokken en gokken verboden is;
ik. geen criminele activiteiten uit te voeren waarbij een 357bet-account direct of indirect betrokken is;
j. geen actieve rekening te hebben bij een andere juridische entiteit die deel uitmaakt van dezelfde groep als 357bet, dat wil zeggen andere entiteiten die direct of indirect worden gecontroleerd door Radon B.V .;
k. de Services niet te gebruiken als het illegaal is in het land waar hij woont of anderszins beperkt is om een ​​spelaccount te openen, diensten te kopen of te gebruiken van 357bet en / of anderszins deel te nemen aan de aangeboden spellen. Het is de verantwoordelijkheid van de accounthouder om ervoor te zorgen dat zijn gebruik van de website en services van 357bet legaal is;
l. de Website of de Diensten niet aanstootgevend, aanstootgevend, oneerlijk of onfatsoenlijk te vinden; en
m. om zijn / haar 357bet accountgegevens up-to-date te houden met betrekking tot het volgende: voor- en achternaam, land van verblijf, geldig e-mailadres en telefoonnummer.
3.1.5 Een persoon die een 357bet Account aanvraagt, erkent en aanvaardt:
een. alle definities en bepalingen zoals vermeld onder de 357bet-regels;
b. de 357bet-regels zoals die momenteel op de Website worden gepubliceerd, evenals eventuele toekomstige wijzigingen in de 357bet-regels;
c. dat de plaats van het contract Curacao is; en
d. dat het contract beheerst wordt door: (i) de 357bet-regels zoals gepubliceerd in het Engels; (ii) alle wettelijke bepalingen of andere beslissingen die van tijd tot tijd door de Bestuurlijke autoriteiten worden genomen; en (iii) de toepasselijke wet van de plaats van het contract.